اطلاعیه زمان بندی آزمون مصاحبه دکتری تخصصی سال 1399 دانشکده زمین شناسی

اطلاعیه زمان بندی آزمون مصاحبه دکتری تخصصی سال 1399 دانشکده زمین شناسی


به آگاهی می رساند مصاحبه هر دو گرایش زمین شناسی مهندسی و زمین شناسی اقتصادی در روز یکشنبه مورخ 1399/07/06 برگزار می گردد.

اطلاعات تکمیلی در خصوص جدول زمان بندی  برگزاری مصاحبه، روز شنبه مورخ 1399/07/05 از طریق وبگاه پردیس علوم به آگاهی خواهد رسید

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

 

 

 

آدرس کوتاه :