اطلاعیه شرکت در پانزدهمین جشنواره‌ی ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران

اطلاعیه شرکت در پانزدهمین جشنواره‌ی ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران


پانزدهمین جشنواره‌ی ورزشی دانشجویان دانشگاه تهران برگزار می شود.

کلیه داوطلبین برای ثبت نام تا تاریخ شنبه مورخ8/8/95 به دفتر امور تربیت بدنی واقع در ساختمان امور دانشجویی پردیس مراجعه نمایند.

رشته‌های ورزشی:

بخش تیمی: – فوتبال- فوتسال – هندبال- والیبال- بسکتبال- تنیس روی میز

بخش انفرادی: شنا- تنیس روی میز- بدمینتون- شطرنج- دو و میدانی- کشتی آزاد - کشتی فرنگی -  آمادگی جسمانی -  تکواندو - دارت

آدرس کوتاه :