اطلاعیه شورای آموزشی دانشگاه در مورد "بی اثر کردن" دروس مردودی مقاطع تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه شورای آموزشی دانشگاه در مورد "بی اثر کردن" دروس مردودی مقاطع تحصیلات تکمیلی


به اطلاع می رساند به استناد مصوبه شورای آموزشی دانشگاه موضوع "بی اثر کردن" دو درس مردودی در مقطع کارشناسی ارشد برای ورودی های سال 1394 دوره مختلف کارشناسی ارشد و یک درس مردودی در دوره دکتری تخصصی برای ورودی های سال 1395 و پس از آن با توجه به آیین نامه های آموزشی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، در دانشگاه تهران در حال حاضر قابل اجرا نمی باشد.

 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

آدرس کوتاه :