اطلاعیه فوری: تغییر زمان مصاحبه دکتری سال 1398 رشته زمین شناسی مهندسی

اطلاعیه فوری: تغییر زمان مصاحبه دکتری سال 1398 رشته زمین شناسی مهندسی


تغییر زمان مصاحبه رشته زمین شناسی مهندسی

با توجه به تداخل زمان مصاحبه رشته زمین شناسی مهندسی با دانشگاه اصفهان، از آندسته از داوطلبینی که مصاحبه همزمان دارند با ارائه کارنامه سازمان سنجش در روز سه شنبه مورخ ۲۱/ ۰۳/ ۹۸ مصاحبه بعمل می آید.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

 

 

آدرس کوتاه :