اطلاعیه مربوط به همزمانی انتخاب واحد نیمسال اول 1399 با تعطیلات رسمی

اطلاعیه مربوط به همزمانی انتخاب واحد نیمسال اول 1399 با تعطیلات رسمی


قابل توجه دانشجویان پردیس علوم

با توجه به مصادف شدن دو روز اول انتخاب واحد نیمسال اول 1399 با تعطیلات رسمی، کلیه کنترل‌های مرتبط با پیش نیاز / ‏‬ هم نیاز دروس در بازه زمانی انتخاب واحد به صورت موقت غیر فعال شده تا دانشجویان بتوانند نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند. ولیکن در زمان حذف و اضافه کنترل‌های مرتبط با پیش نیاز / ‏‬ هم نیاز مجدداً فعال و کلیه دانشجویان موظف به کنترل انتخاب واحد خود خواهند شد. در صورت عدم کنترل انتخاب واحد در زمان مقرر, عواقب ناشی از این موضوع متوجه شخص خواهد بود.

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

 

 

 

آدرس کوتاه :