اطلاعیه مصاحبه دکتری دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

اطلاعیه مصاحبه دکتری دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر


مصاحبه دکتری رشته ریاضی کاربردی

زمان: یکشنبه مورخ 06/07/1399

آدرس اتاق مصاحبه مجازی

http://vclas9.ut.ac.ir/sci15

(متقاضیان می توانند یک ساعت قبل از زمان مصاحبه وارد اتاق مجازی شوند و تجهیزات خود را تست نمایند)

زمان بندی انجام مصاحبه

اسامی متقاضیان

ساعت

ساجده جوادی

علی اکبر خزائی

زهرا مهدور

روژین ستایشی

سحر فدوی انبیایی

11-9

محمد فروتنی

بهناز بنای زیرک کار

الهام آزدگان

مریم حبیبی

پریسا وثوق نژآد

13-11

ساناز رمضان زاده برکی

فاطمه سادات سیدعلی

فاطمه طهوری

فاطمه گرمرودی

مرضیه مهری

16-14مصاحبه دکتری رشته ریاضی محض – گرایش جبر

زمان: دوشنبه مورخ 1399/07/07

آدرس اتاق مصاحبه مجازی

http://vclas9.ut.ac.ir/sci15

(متقاضیان می توانند یک ساعت قبل از زمان مصاحبه وارد اتاق مجازی شوند و تجهیزات خود را تست نمایند)

زمان بندی انجام مصاحبه

اسامی متقاضیان

ساعت

غزاله فخری وایقان

مریم مهرداد قیه چین

زهرا السادات سیدی بنه کول

حامد قاهری شرقی

بهنام افشار

11-9

سید محمد حسینی پویا

نغمه توسلی بنایی

مرضیه سوری

علیرضا اشراقی دهاقانی

13-11


 
آدرس کوتاه :