اطلاعیه مصاحبه دکتری دانشکده زمین شناسی ویژه استعدادهای درخشان 1403

اطلاعیه مصاحبه دکتری دانشکده زمین شناسی ویژه استعدادهای درخشان 1403


زمان مصاحبه دکتری زمین‌شناسی (استعداد درخشان) به شرح زیر به اطلاع می‌رسد:

رسوب‌شناسی و سنگ‌شناسی رسوبی: روز یکشنبه مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۹ صبح

زمین‌شناسی اقتصادی: روز دوشنبه مورخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۹ صبح

مکان مصاحبه دفتر دانشکده زمین‌شناسی خواهد بود.

 

آدرس کوتاه :