اطلاعیه مصاحبه دکتری دانشکده زیست شناسی

اطلاعیه مصاحبه دکتری دانشکده زیست شناسی


مصاحبه دکتری دانشکده زیست شناسی در کلیه رشته ها روز شنبه مورخ 96/4/10 از ساعت  8 صبح جهت تشکیل پرونده و از ساعت 9 جهت مصاحبه آغاز می گردد .

 

لطفا به نکات زیر توجه فرمایید .

  1. جهت تشکیل پرونده و شرکت در مصاحبه، از تمامی مدارک بارگذاری شده کپی تهیه گردد .
  2. در دست داشتن اصل مدارک درروز مصاحبه الزامی می باشد .
  3. تهیه یک نسخه لوح فشرده از کلیه اطلاعات بار گذاری، مزید امتنان خواهد بود .  
  4. اتمام کار مصاحبه در روز مصاحبه غیر قابل پیش بینی می باشد .
  5. عدم حضور در روز مصاحبه، انصراف از داوطلبی دکتری دانشگاه تهران تلقی می گردد .
  6. حضور داوطلب، به همراه کارت ملی و شناسنامه الزامی می باشد . ( خواهشمند است از آوردن دوست و فامیل جداً خودداری فرمایید)
  7. برای شما عزیزان تدارک پذیرائی مختصری دیده شده است.
  8. برگزاری نوبت دوم مصاحبه در روز دیگر غیر ممکن می باشد.

آدرس کوتاه :