اطلاعیه مصاحبه دکتری دانشکده شیمی پردیس علوم

اطلاعیه مصاحبه دکتری دانشکده شیمی پردیس علوم


به استحضار می رساند تاریخ مصاحبه دکتری دانشکده شیمی به شرح زیر می باشد

شنبه 99.7.5 :شیمی فیزیک - شیمی معدنی

یکشنبه 99.7.6 :نانو شیمی - شیمی آلی

دوشنبه 99.7.7 :شیمی تجزیه - شیمی پلیمر

زمان و اتاق مجازی مصاحبه دکتری دانشکده شیمی پردیس علوم


 

 

 

 

 

آدرس کوتاه :