اطلاعیه وام های ضروری دانشجویان

اطلاعیه وام های ضروری دانشجویان


قابل توجه دانشجویان عزیز

 از آذر ماه سال جاری، امکان ثبت درخواست های وام ضروری، ازدواج و تسهیلات مسکن از ابتدای هر ماه به مدت 18روز در سامانه گلستان برای دانشجویان برقرار است.

متقاضیان می توانند درخواست های خود را در این سامانه ثبت نمایند.

 

امور دانشجویی و فرهنگی پردیس علوم

آدرس کوتاه :