اطلاعیه وام ویژه دکتری سه ماهه بهار و سه ماهه تابستان سال 1398

اطلاعیه وام ویژه دکتری سه ماهه بهار و سه ماهه تابستان سال 1398


دانشجویان روزانه مقطع دکتری جهت ثبت درخواست وام ویژه دکتری سه ماهه بهار و سه ماهه تابستان سال ۹۸ و همچنین بانک توسعه تعاون می توانند به سامانه گلستان  مراجعه نمایند.

دانلود فرم تائیدیه وام ویژه دکتری

 

 

اداره خدمات دانشجویی و فرهنگی پردیس علوم

آدرس کوتاه :