اطلاعیه وام ویژه دکتری --- فوری

اطلاعیه وام ویژه دکتری --- فوری


در این مرحله برای دانشجویان روزانه دکتری 2 نوع وام در نظر گرفته شده است.

1 - وام دکتری براساس آیین نامه قبلی ( 9 ماه در سال - به صورت سه ماهه - هر ماه 500 هزار تومان - تکمیل فرم یک برای متقاضیانی که برای اولین بار درخواست می دهند و فرم دو برای کلیه متقاضیان و ...)

2 - وام دکتری براساس شیوه نامه جدید (12 ماه در سال - هر شش ماه درخواست به دانشگاه ارائه می شود - هر ماه 700 هزار تومان - تکمیل فرم های یک و دو بخشنامه مربوطه - دانشجو پس از دریافت پیامک از صندوق رفاه به شعبه بانک توسعه انتخابی خود جهت ارائه مدارک مراجعه می کند و ...)

نکته:

- براساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان، دانشجویانی که از وام تحصیلی استفاده نموده اند نمی توانند از هیچ یک از وام های ویژه بهره مند شوند.

- دانشجویان می توانند تا تاریخ 10 تیر ماه نسبت به ثبت درخواست خود در سامانه گلستان اقدام نمایند.

- دانشجو می بایست شعبه بانک توسعه را جهت تشکیل پرونده در فرم مربوطه انتخاب نماید.

- فرم ها به صورت کامل تکمیل شود و مهر ها، امضا ها و اثر انگشت بسیار مهم است.

لازم به ذکر است که دانشجویانی که در بازه زمانی قبلی  وام ویژه دکتری را درخواست داده اند اما اکنون تمایل به دریافت وام توسعه تعاون را دارند هر چه سریعتر نسبت به حذف وام ویژه بهار و درخواست وام جدید اقدام نمایند.

اطلاعات تکمیلی را میتوانید از 2 بخشنامه صندوق رفاه کسب نمایید.

شیوه نامه پرداخت و بازپرداخت وام ویژه دانشجویان دکتری

مصوبه  بخشنامه پرداخت وام ویژه دکتری

آدرس کوتاه :