اطلاعیه ورزشی

اطلاعیه ورزشی


قابل توجه دانشجویان گرامی

با توجه به اتمام عملیات عمرانی سالن ورزشی پردیس، امکان استفاده از سالن ورزشی پردیس واستفاده از امکانات بدن سازی  به شرح ذیل می باشد. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و پیش ثبت نام به اداره خدمات دانشجویی – واحد اتوماسیون - خانم جعفری مراجعه فرمایید.

بانوان (یکشنبه ها و سه شنبه ها )

اقایان (روزهای زوج)

9-12

13- 15:30

 8  لغایت 15:30

17:30لغایت 19:30

 

 

همچنین در صورت رسیدن به حد نصاب،  امکان برگزاری کلاسهای پیلاتس و یوگا (برای خواهران) و ورزشهای توپی برای خواهران و برادران مهیا می باشد.

آدرس کوتاه :