اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1399

اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1400-1399


دانشگاه تهران در اجرای سیاست‌های هدایت و حمایت از دانشجویان برتر و ارائه تسهیلات به آنان برای ورود به دوره کارشناسی ارشد، به استناد آئین نامه شورای هدایت استعداد درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مصوبه شورای آموزشی دانشگاه برای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹، از بین دانشجویان ۱۵% برتر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران و ۱۵% برتر از  دانشگا ههای سطح یک و دو دانشجو می‌پذیرد. متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده شرایط پذیرش، به سایت معاونت آموزشی دانشگاه تهران academics.ut.ac.ir  مراجعه نمایند.

تمامی متقاضیان، از تاریخ ۰۱/‏۰۸/‏۱۳۹۸ لغایت ۲۰/‏۰۸/‏۱۳۹۸  فرصت دارند به سامانه جامع آموزش  ems.ut.ac.ir مراجعه و نسبت به ثبت تقاضا و بارگذاری فرم پرتال سازمان سنجش اقدام نمایند. شایان ذکر است متقاضیان سایر دانشگاه‌ها (سطح یک و دو ) علاوه بر ثبت تقاضا و بارگذاری فرم پرتال سازمان سنجش ملزم به بارگذاری گواهی معدل / رتبه (فرم پیوست) اخذ شده از دانشگاه محل تحصیل و پرداخت مبلغ ۰۰۰/‏۰۰۰/‏۱ ریال از طریق درگاه الکترونیکی می‌باشند.

 شایان ذکر است بر اساس مصوبه شورای آموزشی دانشگاه، فقط دانشجویانی می‌توانند از مزایای این آئین نامه استفاده کنند که علاوه بر دارا بودن کلیه شرایط مذکور، نمرات دروس بی اثر شده مجدداً در میانگین نمرات (تا پایان شش نیمسال دانشجو) اثر داده شده و برتری دانشجو تعیین گردد.

یادآوری می‌گردد پذیرش قطعی منوط به تأیید دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه و تأیید صلاحیت عمومی خواهد بود.

 تقاضای پذیرش استفاده ازسهمیه استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی ارشد  سال تحصیلی1400-1399

گواهی معدل (ویژه متقاضیان سایر دانشگا هها)

آگهی و شیوه نامه  پذیرش بدون آزمون  استعدادهای درخشان  در دوره کارشناسی ارشد  سال تحصیلی 1400-1399
 

                                                                      معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

آدرس کوتاه :