اعضای هیئت علمی پردیس علوم در میان سرآمدان علمی ایران

اعضای هیئت علمی پردیس علوم در میان سرآمدان علمی ایران


 

طبق اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پنج نفر از اعضای هیئت علمی پردیس علوم در لیست صد نفری سرآمدان علمی ایران قرار گرفتند.
با تبریک به این عزیزان افتخار آفرین، اسامی ایشان به شرح ذیل اعلام می شود:

دکتر فرناز جعفرپور(دانشکده شیمی)
دکترعلی صابری(دانشکده فیزیک)،
دکتر یاسر عبدی(دانشکده فیزیک)،
دکتر محمدرضا  گنجعلی (دانشکده شیمی )
دکتر میرفائز میری (دانشکده فیزیک)

 

آدرس کوتاه :