- چهارشنبه، ۱۴ خرداد ۱۳۹۹
هفتمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران، 26 و 27 آذر 1398 هفتمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران، 26 و 27 آذر 1398 گرامی داشت روز معلم - اردیبهشت 1398 سمپوزیوم علوم اعصاب محاسباتی: از زیست شناسی تا هوش مصنوعی - آذر 1397 کنفرانس بین المللی تریگر - آبان 1397 ورودی پردیس علوم - خرداد 1397 مراسم روز معلم در پردیس علوم - اردیبهشت 1397 پردیس علوم

اخبار و رویدادها

جلسات دفاع رساله دکتری

نمایش 1 - 15 از 167 نتیجه
آیتم در هر صفحه 15
از 12
نمایش 1 - 10 از 88 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 9
نمایش 1 - 10 از 21 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 3
نمایش 1 - 10 از 34 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 4
نمایش 1 - 10 از 13 نتیجه
آیتم در هر صفحه 10
از 2

 

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1399- 1398 (جدید)

10 - 5 بهمن: آغاز ثبت‌نام
12 بهمن: شروع کلاس‌های درسی
28 - 26 بهمن: حذف و اضافه
27- 16 فروردین: امتحانات میان‌ترم
29 - 20 اردیبهشت: ارزشیابی
30 اردیبهشت تا 1 خرداد: حذف اضطراری
4 تیر: پایان کلاس ها
7 تیر: شروع امتحانات