اعلام زمان مصاحبه دکتری پیوسته بیوتکنولوژی 99-98 پردیس علوم

اعلام زمان مصاحبه دکتری پیوسته بیوتکنولوژی 99-98 پردیس علوم


زمان مصاحبه دکتری پیوسته بیوتکنولوژی 99-98  پردیس علوم

روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ۹۸

ساعت: ۸:۳۰ صبح

مدارک مورد نیاز:

۱- اصل و کپی کارنامه سنجش؛

۲- کپی فرم انتخاب رشته؛

۳- تکمیل فرم در نظر گرفته شده.

 

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس علوم

 

 

آدرس کوتاه :