نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آغاز ثبت نام وام ویژه دکتری از تاریخ 25/7/94 لغایت 10/8/94 در سامانه گلستان

آغاز ثبت نام وام ویژه دکتری از تاریخ 25/7/94 لغایت 10/8/94 در سامانه گلستان


آغاز ثبت نام وام ویژه دکتری از تاریخ 25/7/94 لغایت 10/8/94 در سامانه گلستان

1394/07/27

به اطلاع کلیه دانشجویان واجد شرایط وام ویژه دکتری می رساند جهت ثبت وام ویژه دکتری از تاریخ 25/7/94 لغایت 10/8/94 به سامانه گلستان مراجعه نمایند.

 

شرایط متقاضیان :

- دانشجوی دوره روزانه دکتری (دکتری تخصصی، دکتری تخصصی PH.D)

- شرکت در آزمون جامع و ثبت آن در سامانه گلستان

- تصویب پروپوزال رساله دکتری و ثبت آن در سامانه گلستان

- سنوات مجاز تحصیل (8 نیمسال)

مراحل درخواست وام:

1- دانشجو می بایست درخواست خود را از طریق سامانه جامع گلستان ارسال نماید و تنها به درخواست های ارسالی از طریق این سامانه ترتیب اثر داده خواهد شد.

 

2- متقاضیانی که برای بار اول وام ویژه دکتری1 را تقاضا می دهند وام تحصیلی_وام ویژه دکتری روزانه 1-درخواست اولیه را انتخاب نمایند.(آپلود فرم شماره 1 و 2 و تحویل فیزیکی به دانشکده/پردیس)

3- متقاضیانی که برای بار اول وام ویژه دکتری2 را تقاضا می دهند وام تحصیلی_وام ویژه دکتری روزانه 2-درخواست اولیه را انتخاب نمایند.(آپلود فرم شماره 1 و 2 و تحویل فیزیکی مدارک به همراه قرارداد

4- متقاضیان  وام ویژه دکتری 1 که در ترم گذشته وام را دریافت نمودند. وام تحصیلی_وام ویژه دکتری روزانه1-درخواست پیشرفت تحصیلی را انتخاب نمایند.(آپلود فرم شماره 3 و تحویل فیزیکی مدرک به دانشکده/پردیس)

5- متقاضیان وام ویژه دکتری 2 که در ترم گذشته وام را دریافت نمودند. وام تحصیلی_وام ویژه دکتری روزانه2-درخواست پیشرفت تحصیلی را انتخاب نمایند.(آپلود فرم شماره 3 و تحویل فیزیکی مدرک به همراه قرارداد

 ** متقاضیانی که در ترم گذشته درخواست وام داشته اند، اگر در ترم جاری عنوان وام را یکی از موارد درخواست اولیه  انتخاب نمایند، درخواست مورد قبول نمی باشد و باید نسبت به اصلاح و تغییر به پیشرفت رساله اقدام نماید.

 

شرایط بازپرداخت :

1- بازپرداخت وام یاد شده ظرف مدت 3 سال از تاریخ فراغت از تحصیل و از طریق اقساط ماهانه انجام خواهد شد.

2- میزان بدهی دانشجو بابت وام فوق با سایر بدهی ها جمع و یک جا دفترچه اقساط صادر می شود

3- دانشجویان متقاضی وام ویژه دکتری، از وام تحصیلی نمی توانند استفاده نمایند.

 

 

قابل ذکر است با توجه به قوانین جدید صندوق رفاه، هیچگونه مساعدتی با دانشجویان جا مانده از وام امکان پذیر نخواهد بود.