افتتاحیه محل جدید آموزش پردیس علوم

افتتاحیه محل جدید آموزش پردیس علوم


افتتاحیه محل جدید آموزش پردیس واقع در صحن اصلی پردیس علوم در تاریخ شنبه 8 اسفند ماه توسط ریاست پردیس علوم و اعضای شورای پردیس و مسئولان واحد آموزش انجام شد.


 

 

 

 

آدرس کوتاه :