افتخارآفرینی دانشجویان دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر در بیستمین دوره مسابقات جهانی ریاضی

افتخارآفرینی دانشجویان دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر در بیستمین دوره مسابقات جهانی ریاضی


افتخارآفرینی دانشجویان دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر آقایان سیدآرین علوی زاده(مدال نقره) یزدان بهرام نسبت (مدال برنز) و سیدحمید افتخاری(مدال برنز) در بیستمین دوره مسابقات جهانی ریاضی را به آقای دکتر رحیم زارع نهندی(سرپرست)، اساتید و دانشجویان دانشکده تبریک   می گوییم و برای این عزیزان آرزوی موفقیت می کنیم.

آدرس کوتاه :