افزایش بقا و توان تکثیر سلول های پیش ساز قلبی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان انسانی تحت شرایط کشت مشخص / دانشجو: صدف وحدت

افزایش بقا و توان تکثیر سلول های پیش ساز قلبی مشتق از سلول های بنیادی پرتوان انسانی تحت شرایط کشت مشخص / دانشجو: صدف وحدت


آگهی دفاع از رساله دکتری
پردیس علـوم
گروه زیست فناوری


عنوان: افزایش بقا و توان تکثیر سلول‌های پیش‌ساز قلبی مشتق از سلول‌های بنیادی پرتوان انسانی تحت شرایط کشت مشخص

دانشجو: صدف وحدت
رشته:  زیست فناوری - گرایش پزشکی

اساتید راهنما: دکتر بهناز بخشنده - دکتر حسین بهاروند

زمان: سه شنبه 10 مهر 1397- ساعت 17-19
مکان: گروه دکترای پیوسته بیوتکنولوژی

چکیده:

امروزه سلول‌های پیش‌ساز قلبی از مناسب‌ترین منابع سلولی در پزشکی بازساختی بیماری‌های قلبی معرفی شده‌اند، که علاوه بر اثرات پاراکراین، به دلیل دارا بودن توان تمایز به هر سه رده اصلی سلول قلبی (سلول عضله قلبی، عضله صاف و اندوتلیال)، در جای گزینی بافت عضلانی مرده و نیز عروق‌زایی مجدد نقش دارند. اگرچه جداسازی این سلول‌ها از دو منبع سلولی بافت قلبی بالغ و سلول‌های بنیادی پرتوان (جنینی و پرتوان القایی) صورت می‌گیرد، سلول‌های بنیادی پرتوان به دلیل دارا بودن تکثیر نامتناهی و مستقل بودن از ویژگی‌های بیمار، برای جداسازی سلول‌های پیش‌ساز قلبی، ارجح هستند. یکی از چالش‌های کاربرد در حد وسیع سلول‌های پیش‌ساز، القای تکثیر و نگهداری این سلول‌ها در حالت پیش‌سازی به مدت دلخواه است، به‌طوریکه سلو‌ل‌ها توانایی پاساژ، تکثیر و تمایز خود را حفظ کنند.
 

آدرس کوتاه :