نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آقای دکتر حسین مهدوی به سمت سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس علوم منصوب شدند

آقای دکتر حسین مهدوی به سمت سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس علوم منصوب شدند


طی حکمی از سوی آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران، آقای دکتر حسین مهدوی به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس علوم منصوب شد. همچنین از زحمات آقای دکتر کنعانیان در زمان تصدی این سمت تقدیر و تشکر به عمل آمد.