آقای دکتر حمیدرضا مشفق به عنوان رئیس پردیس علوم منصوب شدند.

آقای دکتر حمیدرضا مشفق به عنوان رئیس پردیس علوم منصوب شدند.


طی حکمی از جانب رئیس دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر حمیدرضا مشفق،‌ استاد و عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک،‌ به عنوان رئیس پردیس علوم منصوب شدند. متن حکم به شرح ذیل است:

"احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت سه سال به عنوان رئیس پردیس علوم دانشگاه تهران منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد و با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنان در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و موید باشید.

از جنابعالی انتظار دارد با برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی، دانشگاه را در تحقق بخشیدن به اهداف راهبردی برنامه جامع سوم در جهت نقش آفرینی بیشتر در عرصه بین‌الملل، حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و ارتقای جایگاه اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی یاری فرمائید."

ضمن تبریک به آقای دکتر مشفق،‌در این مسئولیت مهم برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.

 

 

آدرس کوتاه :