آقای دکتر رحیم پور بناب به عنوان رئیس دانشکده زمین شناسی پردیس علوم منصوب شدند

آقای دکتر رحیم پور بناب به عنوان رئیس دانشکده زمین شناسی پردیس علوم منصوب شدند


آقای دکتر نیلی، رئیس دانشگاه تهران، به پیشنهاد آقای دکتر نیکنام، رئیس پردیس علوم؛ طی حکمی، آقای دکتر حسین رحیم پور بناب را به مدت سه سال به عنوان رئیس دانشکده زمین شناسی پردیس علوم منصوب نمودند. متن حکم به شرح زیر است:

"احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا بر پیشنهاد رئیس محترم پردیس علوم، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت سه سال به عنوان رئیس دانشکده زمین شناسی پردیس مذکور منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد و با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندیهای آن دانشکده در انجام وظایف و مسئولیتهای خطیر محوله موفق و موید باشید.

از جنابعالی انتظار دارد با برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی دانشگاه را در تحقق بخشیدن به اهداف راهبردی برنامه جامع سوم آن، برای نقش آفرینی بیشتر در عرصه بین‌الملل، حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و ارتقای جایگاه اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی یاری فرمائید."

آدرس کوتاه :