آقای دکتر سلیمانی دامنه به سمت معاونت پژوهشی پردیس علوم منصوب شدند.

آقای دکتر سلیمانی دامنه به سمت معاونت پژوهشی پردیس علوم منصوب شدند.


آقای دکتر نیلی، رئیس دانشگاه تهران، به پیشنهاد آقای دکتر نیکنام، رئیس پردیس علوم؛ طی حکمی، آقای دکتر مجید سلیمانی دامنه  را به سمت معاونت پژوهشی پردیس علوم منصوب نمودند. متن حکم به شرح زیر است:

" احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا بر پیشنهاد رئیس محترم پردیس علوم، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت  سه‌‌سال به‌عنوان معاون‌ پژوهش و فناوری پردیس علوم منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و مؤید باشید. از جنابعالی انتظار دارد با برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی دانشگاه را در تحقق بخشیدن به اهداف راهبردی برنامه جامع سوم آن، برای نقش آفرینی بیشتر در عرصه بین‌الملل، حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و ارتقای جایگاه اخلاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی یاری فرمائید."

 

آدرس کوتاه :