آقای دکتر سلیمانی دامنه به عنوان معاون اداری و مالی پردیس علوم منصوب شدند.

آقای دکتر سلیمانی دامنه به عنوان معاون اداری و مالی پردیس علوم منصوب شدند.


 آقای دکتر سلیمانی دامنه،‌ عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، به موجب حکمی از سوی رئیس دانشگاه، به عنوان معاون اداری و مالی پردیس علوم منصوب شدند. متن حکم به شرح ذیل است:

"احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم پردیس علوم دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت ۳ سال به عنوان معاون اداری و مالی پردیس مذکور، منصوب می‌شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و مؤید باشید."

 

 

 

 

آدرس کوتاه :