آقای دکتر سیامک یاسمی به سمت معاون پژوهشی پردیس علوم منصوب شدند

آقای دکتر سیامک یاسمی به سمت معاون پژوهشی پردیس علوم منصوب شدند


به پیشنهاد رئیس پردیس علوم و با حکم رئیس دانشگاه تهران؛‌ آقای دکتر سیامک یاسمی به عنوان معاون پژوهشی پردیس علوم منصوب شدند. متن حکم به این شرح است:

"احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم پردیس علوم دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت ۳ سال به عنوان معاون پژوهش و فناوری پردیس مذکور، منصوب می‌شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و مؤید باشید."

ضمن عرض تبریک؛‌ برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون داریم.

 

 

آدرس کوتاه :