آقای دکتر علیرضا عباسی به عنوان رئیس دانشکده شیمی منصوب شدند.

آقای دکتر علیرضا عباسی به عنوان رئیس دانشکده شیمی منصوب شدند.


به موجب حکمی از طرف رئیس دانشگاه تهران، جناب آقای دکتر علیرضا عباسی به ریاست دانشکده شیمی منصوب شدند.

متن حکم به شرح ذیل است:

"احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جناب‌عالی، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت سه سال به عنوان رئیس دانشکده شیمی پردیس علوم دانشگاه تهران منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد و با استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آنان در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و موید باشید.

از جناب‌عالی انتظار دارد با برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی دانشگاه را در تحقق بخشیدن به اهداف راهبردی برنامه جامع سوم آن، برای نقش آفرینی بیشتر در عرصه بین‌الملل، حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و ارتقای جایگاه اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی یاری فرمائید."

 

آدرس کوتاه :