نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آقای دکتر علی رضا ساری به عنوان دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین المللی آب و محیط زیست منصوب شدند.

آقای دکتر علی رضا ساری به عنوان دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین المللی آب و محیط زیست منصوب شدند.


آقای دکتر پزشک، ریاست محترم پردیس علوم، با توجه به بند سوم مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه به تاریخ 1394/09/30 و با عنایت به تعهد و تجارب ارزشمند آقای دکتر علی رضا ساری، طی حکمی، ایشان را به عنوان "دبیر اجرایی اولین کنفرانس بین المللی آب و محیط زیست در هزاره جدید، آموزش و ظرفیت سازی" منصوب نموده و ابراز امیدواری کردند با همکاری اعضای محترم هیات علمی و متخصصین و محققین برجسته، در برگزاری و اجرای باشکوه این همایش علمی موفق و موید باشند.