آقای دکتر فرازمند به سمت معاونت اداری و مالی پردیس علوم منصوب شدند.

آقای دکتر فرازمند به سمت معاونت اداری و مالی پردیس علوم منصوب شدند.


آقای دکتر نیلی، رئیس دانشگاه تهران، به پیشنهاد آقای دکتر نیکنام، رئیس پردیس علوم؛ طی حکمی، آقای دکتر علی فرازمند را به سمت معاونت اداری و مالی پردیس علوم منصوب نمودند. متن حکم به شرح زیر است:

" احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا بر پیشنهاد رئیس محترم پردیس علوم، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت  سه‌‌سال به‌عنوان معاون‌ اداری و مالی پردیس علوم منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و مؤید باشید. از جنابعالی انتظار دارد با برنامه‌ریزی دقیق و عملیاتی دانشگاه را در تحقق بخشیدن به اهداف راهبردی برنامه جامع سوم آن، برای نقش آفرینی بیشتر در عرصه بین‌الملل، حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین و ارتقای جایگاه اخلاق و مسئولیت‌پذیری اجتماعی یاری فرمائید."

آدرس کوتاه :