آقای دکتر محمد علی آموزگار، به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس علوم منصوب شدند.

آقای دکتر محمد علی آموزگار، به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس علوم منصوب شدند.


جناب آقای دکتر محمد علی آموزگار، عضو هیِت علمی دانشکده زیست شناسی، به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس علوم منصوب شدند. متن حکم به شرح ذیل است:

"احتراماً نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا بر پیشنهاد رئیس محترم پردیس علوم دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت ۳ سال به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی پردیس مذکور منصوب می‌شوید.

امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و مؤید باشید."

ضمن عرض تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت روز افزون داریم.

 

 

آدرس کوتاه :