المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی

المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی


اولین جشنواره المپیاد ورزش‌های فناورانه دانشجویی، برگزار می شود.

دانشجویان علاقمند می‌توانند تا ۲۵ اردیبهشت ماه با مراجعه به آدرس setav.ir/stso نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

شماره تماس جهت هماهنگی و ثبت نام: ۶۱۱۱۳۴۰۶ آقای محمد فلاح پور

آدرس کوتاه :