نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور اداری، پرسنلی و رفاهی

امور اداری، پرسنلی و رفاهی


امور اداری، پرسنلی و رفاهی پردیس فعالیت­های مربوط به کارگزینی پرسنل شامل حضور و غیاب، مرخصی­ها، ارتقاء، تبدیل وضعیت و ترفیعات کارکنان و اعضای هیأت علمی، امور رفاهی، آموزش کارکنان و امریه­ها را عهده­دار می­باشد.

شرح وظایف این اداره به شرح ذیل است:

- بررسی شرایط احراز از نظر طبقه بندی مشاغل جهت انتصاب جدید کارکنان

- توضیح و ارائه راه حل جهت برخورداری پرسنل از امتیازات طرح ارتقاء فعلی به عنوان نماینده کارگزینی

- مطالعه و بررسی پرونده استخدامی هیأت علمی و تطبیق آن با آیین­نامه استخدامی آنان

- بررسی ضریب استخدام و شرایط اختصاصی و عمومی ورود به خدمت اعضاء هیأت علمی

-  بررسی سوابق و پرونده­های پرسنلی و حل مشکلات آنها در چارچوب مقررات استخدامی

- انجام امور ارتقاء رتبه، ترفیع پایه، جذب و استخدام و تبدیل وضعیت اعضاء هیأت علمی

- صدور احکام پرسنلی

- صدور احکام مأموریت­های داخلی، خارجی (آموزشی و پژوهشی)

- انجام امور مربوط به ارتقاء شغلی کارکنان

-  انجام امور رفاهی کارکنان و اعضاء هیأت علمی (امور بیمه تکمیلی و بیمه عادی،  زائرسرا، خزرآباد، هماهنگی امور وام­های کلیه بانکهای طرف قرارداد دانشگاه)

- کلیه امور ثبت تردد و مرخصی های پرسنل و امریه­ها

- صدور احکام انتصاب، قطع و برقــراری و افـــزایش فوق­العاده مدیریت مدیران

- کلیه مکاتبات درون­سازمانی و برون­ســازمانی اعم از ســـازمان بازنشستگی، ســــازمان تأمین اجتماعی، وزارت علوم

- مشاوره و ارائه راه­کارهای قانونی به کارکنان و اعضاء هیأت علمی

- بررسی شرایط احراز ارتقاء رتبه کارکنان و راهنمائی ایشان جهت بررسی و صدور احکام مربوطه