نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور اداری و مدیریت

امور اداری و مدیریت


از نظر سازمانی کتابخانه پردیس علوم زیر نظر معاونت علمی پردیس مشغول به فعالیت می‏باشد. از جمله ماموریت‏های کتابخانه می‏توان به مواردی همچون: فراهم آوردن زمینه حمایت از فعالیت‏های آموزشی و پژوهشی پردیس از طریق تامین منابع و اطلاعات، برنامه‏ریزی‏های کلی مانند خرید از نمایشگاه‏ها و تصمیم‏گیری در رابطه با فعالیت‏های کتابخانه‏ای را برشمرد.
     
فعالیت ها:

 • تدوین پیش نویس خط مشی‌ها و آیین نامه کتابخانه و یا بازنگری آنها
 • شرکت در جلسات شورای هماهنگی کتابخانه های دانشگاه تهران
 • شرکت در کمیته های تخصصی وابسته به شورای هماهنگی
 • شرکت در جلسات شورای پژوهشی پردیس
 • برگزاری جلسات شورای سیاستگزاری و برنامه ریزی کتابخانه
 • برگزاری جلسات شورای اجرایی کتابخانه
 • برگزاری جلسه های دوره ای تخصصی و اداری
 • برنامه ریزی و نظارت و سازماندهی امور مالی و فنی کتابخانه
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 • نظارت بر پیشرفت فعالیتها در بخشهای مختلف و ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف کتابخانه
 • امور ارزشیابی سالیانه کارکنان
 • نظارت بر امر آموزش کارکنان با همکاری مسئولین مربوطه
  •            نظارت بر اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به شکایات احتمالی بر حسب مورد
  •            کتابخانه های دانشکده ای
 • مکاتبات اداری


ساعت کار: شنبه تا جهارشنبه 16-8  
تلفن: 66495290
پست الکترونیکی: lafteh@ut.ac.ir