نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور اداری و پرسنلی رفاهی

امور اداری و پرسنلی رفاهی


 
امور اداری، پرسنلی و رفاهی پردیس فعالیت‌های مربوط به کارگزینی پرسنل شامل حضور و غیاب، مرخصی‌ها، ارتقاء، تبدیل وضعیت و ترفیعات کارکنان و اعضای هیأت علمی، امور رفاهی، آموزش کارکنان و امریه‌ها را عهده‌دار می‌باشد. 
شرح وظایف این اداره به شرح ذیل است:
- بررسی شرایط احراز از نظر طبقه بندی مشاغل جهت انتصاب جدید کارکنان
- توضیح و ارائه راه حل جهت برخورداری پرسنل از امتیازات طرح ارتقاء فعلی به عنوان نماینده کارگزینی
- مطالعه و بررسی پرونده استخدامی هیأت علمی و تطبیق آن با آیین‌نامه استخدامی آنان
- بررسی ضریب استخدام و شرایط اختصاصی و عمومی ورود به خدمت اعضاء هیأت علمی
-  بررسی سوابق و پرونده‌های پرسنلی و حل مشکلات آنها در چارچوب مقررات استخدامی
- انجام امور ارتقاء رتبه، ترفیع پایه، جذب و استخدام و تبدیل وضعیت اعضاء هیأت علمی
- صدور احکام پرسنلی
- صدور احکام مأموریت‌های داخلی، خارجی (آموزشی و پژوهشی)
- انجام امور مربوط به ارتقاء شغلی کارکنان
-  انجام امور رفاهی کارکنان و اعضاء هیأت علمی (امور بیمه تکمیلی و بیمه عادی،  زائرسرا، خزرآباد، هماهنگی امور وام‌های کلیه بانکهای طرف قرارداد دانشگاه)
- کلیه امور ثبت تردد و مرخصی های پرسنل و امریه‌ها
- صدور احکام انتصاب، قطع و برقــراری و افـــزایش فوق‌العاده مدیریت مدیران
- کلیه مکاتبات درون‌سازمانی و برون‌ســازمانی اعم از ســـازمان بازنشستگی، ســــازمان تأمین اجتماعی، وزارت علوم
- مشاوره و ارائه راه‌کارهای قانونی به کارکنان و اعضاء هیأت علمی
- بررسی شرایط احراز ارتقاء رتبه کارکنان و راهنمائی ایشان جهت بررسی و صدور احکام مربوطه