نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امور دانشجویی

امور دانشجویی


امور دانشجویی

وظایف امور دانشجویی پردیس به شرح زیر است:

 • ثبـت نـــام از دانشــــجویان جدیدالورود
 • اطلاع رســـانی به دانشــجویان در مورد خوابگاه
 • اطلاع رسانی به دانشجویان برای تقاضای انواع وام ( روزانه، نوبت دوم)
 • بررسی وضعیت تسویه حساب مقاطع قبل دانشجو در صورت تقاضای وام

انجام امور خوابگاهها

خوابگاه مجردی

 • مکاتبه و پاسخگویی و رفع مشکلات دانشجویان  جدیدالورود شهرستانی
 • پیگیری و معرفی دانشجویان استان تهران (یک ماه پس از شروع سال تحصیلی) به خوابگاه
 • بررسی وضعیت خوابگاه دانشجویان ساکن و پاسخگویی به درخواست دانشجویان جهت تمدید سکونت
 • پاسخ گویی و اقدام در خصوص اسکان دانشجویان در تابستان
 • معرفی به خوابگاه جهت سکونت دانشجویانی که برای تسویه حساب مراجعه مینمایند.

خوابگاه متاهلی

 • بررسی مدارک دانشجویان متقاضی خوابگاه متاهلی (رویت اصل سند ازدواج، دریافت کپی سند ازدواج و کپی شناسنامه طرفین )
 • دریافت کلیه مدارک و مکاتبه با خوابگاه دانشگاه
 • مکاتبه با معاونت پژوهشی دانشگاه به منظور کسب امتیاز ( در صورت ارائه مقاله توسط دانشجو)
 • ارسال نتایج بررسی معاونت پژوهشی به خوابگاه  (از طریق اتوماسیون)
 • پاسخ گویی به مراجعات دانشجویان در خصوص پیگیری مکاتبات خوابگاه

انجام امور وامهای دانشجویی

بررسی و انجام امور وامهایی که تقاضای آن از طریق سیستم جامع آموزش دانشگاه تهران (موسوم به گلستان  (ems.ut.ac.ir  ارسال شده است. تمامی دستورالعملها و آیین نامههای مربوط به آشنایی با روند تقاضای وام و نحوه بازپرداخت آن در سایت پردیس علوم درج شده است.

 

انتخاب دانشجوی نمونه

 • اطلاعرسانی به دانشجویان از طریق نصب پوستر و سایت پردیس علوم
 • دریافت فرمهای مربوطه و مدارک در زمانهای مقرر و اعلام شده از سوی اداره کل امور دانشجویی
 • تایید و بررسی توسط معاونت دانشجویی و ارسال به اداره کل دانشجویی
 • اعلام دانشجویان برگزیده
 •  

کار دانشجویی

دانشجویانی که مایل به انجام کار دانشجویی میباشند با مراجعه به مسئولین دفاتر و قسمتهایی از دانشکده که به کار دانشجویی نیاز دارند فرم تکمیل میکنند و هر سه ماه فرمهای ارسالی از سوی دانشکده توسط اموردانشجویی بررسی و پس از تایید و امضاء معاونتها به حسابداری ارسال میشود.

 

معرفی دانشــجویان متقاضی وام ضــروری به صــندوق باقرالعلوم

صــندوق قرضهالحسـنه باقرالعلوم به دانشــــــجویان متقاضی، وام قرضالحسنه ارائه میدهد. این وام هنگام فارغالتصیلی دانشجو باید تسویه شود.

لازم به ذکر است، دانشجو باید برای دریافت وام، فرم مربوطه را از صندوق دریافت و جهت تایید به معاونت دانشجویی ارائه دهد.

تسویه حساب

- مراجعه به آموزش و باطل کردن کارت دانشجویی و دریافت تاریخ پایان تحصیلی

- مراجعه به امور دانشجویی

در مورد دانشجویانی که بدهی ندارند و از تسهیلات خوابگاه و وام بهرهمند نبودند:

 • تکمیل فرم عدم بدهی
 • تایید عدم بدهی توسط کارشناس امور دانشجویی با بررسی فاز 2 صندوق رفاه
 • مشاهده سایت گلستان توسط کارشناس جهت مشاهده تاریخ فارغالتحصیلی
 • ارسال عدم بدهی به صورت اتوماسیون جهت امضاء به معاونت دانشجویی
 • ارسال از طریق اتوماسیون به آموزش

در مورد دانشجویانی که ساکن خوابگاه بوده یا وام دریافت کرده و متقاضی پرداخت کل بدهی میباشند:

 • تکمیل فرم اعلام بدهی توسط دانشجو
 • از کل بدهی توسط کارشناس از سیستم  فیش گرفته میشود و به دانشجو ارائه میگردد.

- پرداخت توسط دانشجو از طریق مراجعه به بانک تجارت  یا پورتال دانشجویی(swf.ir)

- مشاهده تسویه بدهی توسط کارشناس در فاز 2 صندوق رفاه و درخواست تسویه حساب از صندوق رفاه و ارائه آن به دانشجو (زمان تقریبی فرم تسویه حساب حدود 2 روز از زمان درخواست آن میباشد.).

در مورد دانشجویانی که ساکن خوابگاه بوده یا وام دریافت کرده و  متقاضی صدور دفترچه اقساط میباشند:

- تکمیل فرم اعلام بدهی توسط دانشجو

- ارائه فیشهای نقدی به دانشجو شامل پرداخت نقدی هزینه خوابگاه و ودیعه مسکن

 • ارائه فیش پرداخت 10% وامهایی که در طول تحصیل دریافت کرده است

- پرداخت از طریق بانک تجارت یا پورتال دانشجویی

- با مشاهده پرداختها در سیستم صندوق درخواست صدور دفترچه انجام میگردد.

- دانشجو حدود یک هفته بعد از پرداختهای خود تلفنی یا حضوری با امور دانشجویی تماس میگیرد تا از وضعیت آماده شدن دفترچه اقساط خود با خبر شود.

 • پس از آماده شدن، دفترچه به دانشجو تحویل میگردد.
 •  صدور نامه دفترچه اقساط توسط کارشناس که پس از امضاء معاونت دانشجویی از طریق اتوماسیون به آموزش ارسال میگردد.
 •  

دانشجویان مهمان و انتقالی

دانشجویان مهمان و انتقالی پس از مراجعه به آموزش و ثبت تاریخ پایان درس یا نیمسال در سیستم گلستان توسط آموزش، جهت تسویه حساب به امور دانشجویی مراجعه میکنند. سپس فرم تسویه حساب پس از تکمیل و بررسی وضعیت بدهی یا عدم بدهی توسط کارشناس و امضاء معاونت دانشجویی از طریق اتوماسیون به آموزش ارسال میگردد.

 

امور متفرقه

 • انجام امور مربوط به دانشجویان دکتری که مایل به دریافت هزینه پایاننامه (بورسیه دوره دکتری) میباشند
 • رفع مشکل شماره حساب دانشجویان
 • رفع اشکالات مشخصات دانشجو در فاز 2 صندوق رفاه
 • مکاتبه با مؤسسه ماد (مربوط به دانشجویان قدیمی)
 •  

امور فرهنگی و فوق برنامه

امور فرهنگی و فوق برنامه پردیس علوم، برنامهریزی، اجرای فعالیتهـای فرهنـــگی و فـوق برنامه و نظارت بر فعالیتهای تشکلهای دانشجویی پردیس را برعهده دارد.

همچنین امور فرهنگی پردیس هر ساله بر برگزاری مراسمهای دانش آموختگی، آئین ورودی دانشجویان نو ورود مقطع کارشناسی و مراسم ویژه برای والدین دانشجویان نو ورود  در محل پردیس نظارت مینماید.

تشکلهای دانشجویی پردیس عبارتند از:

انجمنهای علمی - دانشجویی

پردیس علوم دارای مجوز هفت انجمن علمی دانشجویی است.:

انجمن علمی دانشجویی: شیمی، زمین شناسی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضی، علوم کامپیوتر، بیوتکنولوژی

هر انجمن دارای پنج عضو اصلی و دو عضو علیالبدل است که اعضا از بین خود، دبیر انجمن را انتخاب مینمایند. کلیه دبیران انجمنهای علمی-دانشجویی از بین خود، دبیر دبیران را انتخاب میکنند.

انجمن علمی-دانشجویی شیمی نشریه کیمیا، انجمن علمی- دانشجویی زیست شناسی نشریه دنا و انجمن علمی-دانشجویی زمین شناسی نشریه آوای زمین را منتشر مینمایند.

تشکلهای اسلامی

 1. انجمن اسلامی دانشجویان پردیس علوم:

چاپ نشریه «جاده»، برگزاری اردوهای مذهبی- تفریحی به صورت مجزا ، حلقههای روشنبینی دینی، عکاسی، فیلم و نویسندگی خلاق (با تمرکز بر طنزپردازی)، کلاسهای آموزشی، مشارکتهای خیریهای به نفع کودکان کار و خانوادههای بی سرپرست، سمینارها و سخنرانیهای مذهبی، سیاسی، اجتماعی و مراسم مذهبی به مناسبتهای مختلف از عمده فعالیتهای این تشکل اسلامی است. همچنین انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فیزیک نیز به دلیل دور بودن از پردیس مرکزی علوم تحت نظارت هیأت رئیسه دانشکده فیزیک فعالیتهای فوق را انجام میدهند. این انجمن نشریه «صفر مطلق» را منتشر مینماید.

 1. بسیج دانشجویی ( واحد برادران و واحد خواهران):

بسیج دانشجویی دارای یک کتابخانه مجهز در واحد برادران میباشد که در آن حلقههای مطالعاتی به صورت پیوسته، برگزار میشود. چاپ دو نشریه دانشجویی «صبح امید» و «شیمی» و برگزاری اردوهای مذهبی- تفریحی به صورت مجزا در بخش خواهران و برادران، از عمده فعالیتهای این تشکل اسلامی است. همچنین بسیج دانشجویی دانشکده فیزیک نیز به دلیل جدا بودن از محل پردیس مرکزی علوم به طور مستقل به فعالیت میپردازد. این تشکل اسلامی نشریه دانشجویی «دست خط» را منتشر می نماید.

 1. شورای صنفی - دانشجویی پردیس علوم:

تلاش در جهت رفع مشکلات رفاهی دانشجویان و ایجاد تعامل بین دانشجویان و مسئولین پردیس علوم از جمله فعالیتهای این تشکل دانشجویی است. همچنین در دانشکده فیزیک نیز به دلیل جدا بودن محل آن از پردیس مرکزی فیزیک شورای صنفی – دانشجویی مجزا وظایف فوق را عهدهدار میباشد.

 1. کانون فرهنگی و هنری عترت و قرآن:

این کانون سالهاست در پردیس علوم به صورت مستقل فعال میباشد. انجام فعالیتهای قرآنی و اخذ مجوز نشریه «امانت» از جمله فعالیتهای این کانون است.

جامعه اسلامی دانشجویان: این تشکل اسلامی به تازگی اجازه فعالیت یافته است.