انتخابات شورای صنفی دانشجویان پردیس علوم در روز یک شنبه مورخ ۹۶/۹/۵ در پردیس علوم

انتخابات شورای صنفی دانشجویان پردیس علوم در روز یک شنبه مورخ ۹۶/۹/۵ در پردیس علوم


انتخابات شورای صنفی پردیس علوم در روز یک شنبه مورخ ۹۶/۹/۵ در پردیس علوم و همچنین دانشکده فیزیک به صورت الکترونیک، برگزار خواهد شد.

جهت شرکت در «انتخابات شورای صنفی دانشجویان» از خارج از شبکه دانشگاه تهران، می‌توانید از طریق سرویس UTVPN به شبکه دانشگاه متصل و بعد از برقراری اتصال با مراجعه به آدرس http://vote.ut.ac.ir در این انتخابات شرکت نمائید. لازم به توضیح است دسترسی به UTVPN تا پایان این دوره از انتخابات برای شما فراهم می‌باشد. برای اطلاع بیشتر از نحوه اتصال به UTVPN لطفاً به آدرس http://ithelp.ut.ac.ir/fa/news/3150 مراجعه فرمائید . مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران راهنمای خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه: http://ithelp.ut.ac.ir
و از داخل پردیس:
دانشجویان می‌توانند با انجام مراحل زیر در انتخابات شورای صنفی دانشگاه تهران شرکت نمایند.
۱- مراجعه به آدرس http://vote.ut.ac.ir از شبکه‌ی داخلی دانشگاه
۲- وارد کردن اطلاعات کاربری سامانه‌ی احراز هویت مرکزی دانشگاه (ایمیل دانشگاه)
۳ - انتخاب حوزه‌ی انتخابات فعال مورد نظر
۴- انتخاب کاندیداهای مورد نظر (توجه داشته باشید پس از انتخاب نام کاندیدا باید به صورت پر رنگ شده باشد)
۵ - انتخاب گزینه‌ی ثبت رأی در انتهای صفحه
۶- خروج از سامانه

 

آدرس کوتاه :