انتخابات شورای صنفی پردیس علوم برگزار شد.

انتخابات شورای صنفی پردیس علوم برگزار شد.


انتخابات دوره ششم شورای صنفی کارکنان پردیس در روز شنبه مورخ بیست و چهارم آذرماه ساعت ۱۳:۳۰ در سالن شهید دهشور پردیس علوم برگزار شد. اعضای منتخب به شرح زیر می‌باشد:

اعضای اصلی: آقای ماجد خلیل نژاد، خانم فاطمه بیاتی، خانم مه لقا با انصاف، خانم خدیجه عرب سلمانی، آقای رضا ذوالفقار زاده

اعضای علی البدل: آقای مهدی جعفری- آقای حسن حسن پور

برای همکاران شواری صنفی آرزوی موفقیت داریم.

 

 

آدرس کوتاه :