انتخاب تعدادی از اعضای هیأت علمی پردیس علوم در فهرست سرآمدان علمی کشور

انتخاب تعدادی از اعضای هیأت علمی پردیس علوم در فهرست سرآمدان علمی کشور


چهار تن از اعضای محترم هیأت علمی پردیس علوم به شرح زیر در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال ۱۳۹۹ انتخاب شده و موفق به دریافت جوایز نقدی و گرنت آزمایشگاهی از فدراسیون سرآمدان علمی کشور شده‌اند.

۱- جناب آقای دکتر عباس علی صابری- دانشکده فیزیک

۲- جناب آقای دکتر کاظم عزیزی -دانشکده فیزیک

۳- سرکار خانم دکتر فرناز جعفرپور - دانشکده شیمی

۴- جناب آقای دکتر علیرضا بدیعی - دانشکده شیمی

کسب این موفقیت بزرگ ودستاورد را به نامبردگان، پردیس علوم و دانشگاه تهران تبریک می‌گوییم.

 

 

 

آدرس کوتاه :