انتخاب دکترمهران حبیبی رضائی عضو هیأت علمی پردیس علوم به ‌عنوان رئیس اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران (FIrBS)

انتخاب دکترمهران حبیبی رضائی عضو هیأت علمی پردیس علوم به ‌عنوان رئیس اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران (FIrBS)


دکتر مهران حبیبی رضائی، استاد دانشکده زیست شناسی پردیس علوم  به عنوان رئیس "اتحادیه انجمن های علوم زیستی ایران" (FIrBS) انتخاب شدند. اتحادیه مزبوربا هدف هم افزائی و برقراری ارتباط موثر میان انجمن های علمی علوم زیستی مشتمل بر حوزه های علوم پایه  پزشکی  کشاورزی و فنی- مهندسی در سال 1393 تاسیس شده و هم اکنون با مشارکت 15 انجمن وابسته به یکی از کمیسیون های انجمن های علمی از دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز بهداشت درمان و آموزش پزشکی فعالیت می کند. دبیر خانه این اتحادیه در دانشگاه تهران وبصورت مشترک در پردیس علوم  و مرکز تحقیقات بیوشیمی فیزیک مستقر است و آدرس وبگاه اتحادیه،  www.firbs.ir  می باشد.

 

 

آدرس کوتاه :