انتخاب دکتر محمد نوری زنوزی به‌ عنوان داور معتمد انستیتو فیزیک (IOP)

انتخاب دکتر محمد نوری زنوزی به‌ عنوان داور معتمد انستیتو فیزیک (IOP)


بنا بر گزارش پردیس علوم، دکتر محمد نوری زنوز، استاد دانشکده فیزیک پردیس علوم دانشگاه تهران به‌عنوان داور معتمد انستیتو فیزیک (IOP) انتخاب شد. انستیتو فیزیک(IOP)، مرکز اصلی متولی تحقیقات و آموزش فیزیک در انگلستان و ایرلند است که مجموعه زیادی از مجلات معتبر علمی در زمینه‌های مختلف فیزیک را به چاپ می‌رساند. این انستیتو، برای اولین بار تعدادی از داوران خود را تحت عنوان داور معتمد (Trusted reviewer) معرفی کرده است.
لازم به ذکر است، انستیتو فیزیک (IOP) در بیان موقعیت داور معتمد، عبارت «این موقعیت به معنای تصدیق شایستگی داوری در سطحی بالا و توانایی نقادی مباحث علمی با استاندارد عالی است» را عنوان کرده است.

 

آدرس کوتاه :