انتخاب شایسته آقای دکتر مجید سلیمانی دامنه به عنوان سردبیر مجله بولتن انجمن ریاضی ایران

دکتر مجید سلیمانی دامنه عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر و معاون پژوهشی پردیس علوم با رأی اعضای هیأت تحریریه بولتن انجمن ریاضی ایران، به عنوان سردبیر این مجله برای دوره ۳ ساله  از سپتامبر ۲۰۱۹ تا سپتامبر ۲۰۲۲ انتخاب شدند.
بولتن انجمن ریاضی ایران قدیمی ترین مجله ریاضی کشور است و از سال ۱۹۷۴ میلادی به زبان انگلیسی منتشر می‌شود. این مجله در حال حاضر توسط انتشارات معتبر Springer منتشر می‌شود و دارای نمایه JCR است.
پردیس علوم این موفقیت را به ایشان و دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم تبریک می‌گوید.
 

آدرس کوتاه :