انتخاب شایسته آقای دکتر مجید سلیمانی دامنه به عنوان سردبیر مجله بولتن انجمن ریاضی ایران

انتخاب شایسته آقای دکتر مجید سلیمانی دامنه به عنوان سردبیر مجله بولتن انجمن ریاضی ایران


دکتر مجید سلیمانی دامنه عضو هیأت علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر و معاون پژوهشی پردیس علوم با رأی اعضای هیأت تحریریه بولتن انجمن ریاضی ایران، به عنوان سردبیر این مجله برای دوره ۳ ساله  از سپتامبر ۲۰۱۹ تا سپتامبر ۲۰۲۲ انتخاب شدند.
بولتن انجمن ریاضی ایران قدیمی ترین مجله ریاضی کشور است و از سال ۱۹۷۴ میلادی به زبان انگلیسی منتشر می‌شود. این مجله در حال حاضر توسط انتشارات معتبر Springer منتشر می‌شود و دارای نمایه JCR است.
پردیس علوم این موفقیت را به ایشان و دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر پردیس علوم تبریک می‌گوید.
 

آدرس کوتاه :