انتخاب شایسته خانم دکتر معصومه ملک، استاد دانشکده زیست شناسی پردیس علوم، به عنوان عضو کمیته علمی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)

انتخاب شایسته خانم دکتر معصومه ملک، استاد دانشکده زیست شناسی پردیس علوم، به عنوان عضو کمیته علمی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو)


در آخرین جلسه هیأت امنای ECOSF  به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری بنیاد اکو  و در حضور وزرای علوم و تحقیقات و فناوری کشورهای عضو سرکار خانم دکتر ملک استاد دانشکده زیست شناسی پردیس علوم به عنوان عضو بورد بین المللی ECOSF انتخاب شدند.

انتخاب شایسته ایشان را تبریک می گوئیم.

 

آدرس کوتاه :