انتخاب مقاله دکتر سید فخاری به عنوان بهترین مقاله سال ۲۰۱۹

انتخاب مقاله دکتر سید فخاری به عنوان بهترین مقاله سال ۲۰۱۹


مقاله آقای دکتر سید امین سید فخاری، عضو محترم هیات علمی دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر  از طرف مجله Collectanea Mathematica به عنوان بهترین مقاله سال ۲۰۱۹ انتخاب شده است. این مجله در سال ۲۰۱۹ درجه Q1 داشته است و از مجلات بسیار معتبر بین المللی در شاخه ریاضی است. این موفقیت را به ایشان تبریک می گوییم.
اطلاعات بیشتر از آدرس زیر قابل دریافت است:
https://www.springer.com/journal/13348/updates/17222994
 

 

آدرس کوتاه :