انتخاب مقاله عضو هیأت علمی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران به عنوان Featured Article

انتخاب مقاله عضو هیأت علمی دانشکدگان علوم دانشگاه تهران به عنوان Featured Article


چاپ مقاله عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک دانشکدگان علوم در مجله معتبر فیزیک (Applied Physics Reviews)

مقاله دکتر علی صابری، عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک دانشگاه تهران، در یکی از معتبرترین مجلات فیزیک به نام Applied Physics Reviews با ایمپکت فکتور ۱۹/۱۶ (ایمپکت فکتور پنج ساله بیست و پنجاه و شش ۲۰.۵۶) برای چاپ پذیرفته شد.

در این مقاله که با همکاری دانشگاه صنعتی شریف، انجام شده، برای اولین بار هم حل نظری و هم حل مشکلات تجربی در زمینه «ترابرد حرارتی و الکتریکی مواد» در قالب یک نظریه واحد ارائه شده است که یک مساله حل نشده این زمینه تحقیقاتی و بسیار چالشی در دهه‌های اخیر بوده است.

این مقاله مورد توجه ویژه ادیتورهای مجله قرار گرفته و به عنوان Featured Article انتخاب شده است.

هر چند این مقاله (که در مجموع ۱۱۲ صفحه است) می‌توانست به صورت تعداد بسیار مقالات جدا به چاپ برسد، ولی نویسنده معتقد است تنها انتشار مقالات با کیفیت است که می‌تواند نام دانشگاه تهران را به شهرت علمی بین‌المللی برساند.

 

آدرس کوتاه :