انتشار خبرنامه شماره 15 پردیس علوم - ویژه بهار

انتشار خبرنامه شماره 15 پردیس علوم - ویژه بهار


خبرنامه شماره 15 پردیس علوم، ویژه بهار منتشر شد.

این خبرنامه شامل رویدادهای علمی و فرهنگی پردیس علوم می باشد و زیر نظر ریاست محترم پردیس علوم و به همت همکاران محترم روابط عمومی پردیس علوم منتشر می شود.

خبرنامه شماره 15

دسترسی به شماره های قبلی خبرنامه

آدرس کوتاه :