انتصاب آقای دکتر به نژاد به سمت معاون اداری و مالی پردیس علوم

انتصاب آقای دکتر به نژاد به سمت معاون اداری و مالی پردیس علوم


به پیشنهاد رئیس پردیس علوم و با حکم رئیس دانشگاه تهران،‌ آقای دکتر حسن به نژاد به عنوان معاون اداری و مالی پردیس علوم منصوب شدند. متن حکم به شرح ذیل است:

"

سلام علیکم

احتراماً، نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی و بنا به پیشنهاد رئیس محترم پردیس علوم دانشگاه تهران، به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت ۳ سال به عنوان معاون اداری و مالی پردیس مذکور، منصوب می‌شوید.
امید است با استعانت از پروردگار متعال و همیاری دانشگاهیان فرهیخته، مؤمن و متعهد، در انجام وظایف و مسئولیت‌های خطیر محوله موفق و مؤید باشید.

"

برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.

 

آدرس کوتاه :