اندازه‌گیری بعضی داروهای دیابتی با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته‌ی ولتامتری چرخه‌ای و موج مربعی بر مبنای تبدیل فوریه بعد از جداسازی و پیش تغلیظ با سیستم‌های استخراج نانو الکترو غشایی / زهرا مفیدی

اندازه‌گیری بعضی داروهای دیابتی با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته‌ی ولتامتری چرخه‌ای و موج مربعی بر مبنای تبدیل فوریه بعد از جداسازی و پیش تغلیظ با سیستم‌های استخراج نانو الکترو غشایی / زهرا مفیدی


آگهی دفاع از رساله دکتری

دانشکده شیمی

 

عنوان:

اندازه‌گیری بعضی داروهای دیابتی با استفاده از تکنیک‌های پیشرفته‌ی ولتامتری چرخه‌ای و موج مربعی  بر مبنای تبدیل فوریه بعد از جداسازی و پیش تغلیظ با سیستم‌های استخراج نانو الکترو غشایی

نام دانشجو : زهرا مفیدی

رشته:  شیمی - الکتروشیمی

استاد راهنما : دکتر پرویز نوروزی – دکتر محمدرضا گنجعلی

استاد راهنما : دکتر شهرام صیدی

زمان:  دوشنبه 96/11/16 ساعت 13

مکان: دانشکدۀ شیمی – کلاس 123

چکیده:

در این رساله، با استفاده از روش استخراج الکتروغشایی به‌عنوان یک روش تصفیه و پیش‌تغلیظ نمونه‌ی سریع و کارآمد و تلفیق آن با روش‌های الکتروشیمیایی پیشرفته به‌عنوان روش‌های با حساسیت بالا، امکان اندازه‌گیری آنلاین و هم‌زمان تعدادی از داروهای دیابتی در نمونه‌های بیولوژیکی پیچیده مانند خون کامل و ادرار فراهم شد. برای این منظور ابتدا کارایی روش استخراج الکتروغشایی در مقایسه با روش میکرواستخراج فاز مایع، برای استخراج و اندازه گیری داروی دیکلوفناک مورد بررسی قرار گرفت. سپس از طراحی استخراجی بهینه شده در بخش قبل برای اندازه‌گیری داروی گلی بن کلامید استفاده شد. در مرحله‌ی بعد اندازه‌گیری فوق حساس داروی استرادیول والرات با استفاده از نانوذرات تربیم کربنات به عنوان اصلاح کننده در الکترود خمیر کربنی به روش استخراجی قبلی انجام شد. سپس با تغییر نوع غشای مورد استفاده، ضریب پیش تغلیظ روش استخراجی به میزان قابل توجهی افزایش یافته و از یک طراحی جدید برای اندازه‌گیری داروی آملودیپین استفاده شد. در نهایت داروی ایمیپرامین با استفاده از طراحی استخراجی بهینه شده در بخش قبلی و ترکیبی از نانوذرات جدید استرانسیم وانادات و فیتیک اسید، به عنوان اصلاح کننده، با حساسیت بسیار بالاتر نسبت به تمام روش‌های گزارش شده‌ی قبلی اندازه گیری شد.

 

آدرس کوتاه :