بازدید استاد دانشگاه اسلواکی از پردیس علوم

بازدید استاد دانشگاه اسلواکی از پردیس علوم


آقای پرفسور الکساندر سیروتکین استاد دانشگاه نیترای کشور اسلواکی در روز شنبه چهارم آبان ماه از پردیس علوم و برخی آزمایشگاه‌های دانشکده زیست شناسی بازدید کردند. ایشان سخنرانی علمی در حوزه فاکتورهای مولکولی مؤثر در تولید مثل در دانشکده زیست شناسی ارائه کردند و در پایان به تبادل اطلاعات با اعضای محترم هیأت علمی این دانشکده و دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرداختند. با توجه به تجارب قابل توجه در حوزه پزشکی مولکولی تولید مثل جهت همکاری‌های علمی با اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران ابزاز تمایل کرده و همکاری‌های فراتری بین دو دانشگاه پیشنهاد شد.

آدرس کوتاه :