بازدید مدیرکل اجرایی همکاری‌های اروپا و وزارت آموزش و تحقیقات فدرال آلمان، از آزمایشگاه‌های تخصصی پردیس علوم دانشگاه تهران

بازدید مدیرکل اجرایی همکاری‌های اروپا و وزارت آموزش و تحقیقات فدرال آلمان، از آزمایشگاه‌های تخصصی پردیس علوم دانشگاه تهران


به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، اعضای یک هیأت آلمانی به سرپرستی دکتر «فلکر ریکه»، معاون و مدیرکل اجرایی همکاری‌های اروپا و بین‌المللی آموزش و پژوهشِ وزارت آموزش و تحقیقات فدرال آلمان، ۲۰ مرداد ۱۳۹۵ ضمن بازدید از آزمایشگاه‌های تخصصی پردیس علوم دانشگاه تهران، با دکتر محمدباقر قهرمانی، معاون بین‌الملل دانشگاه و برخی از استادان گروه زیست‌شناسی و فیزیک دانشگاه تهران دیدار و گفتگو کردند.

در این بازدید، نمایندگانی از سرویس تبادلات فرهنگی آلمان DAAD، انجمن هلم هولتز (The Helmholtz Association)، انجمن لایب‌نیتز (The Leibniz Association) نیز این هیأت را همراهی کردند و دو طرف درباره توسعه همکاری‌های علمی، پروژه‌های مشترک تحقیقاتی، بهره‌گیری از امکانات آزمایشگاهی، ایجاد دوره‌های مشترک و تبادل محقق و انتقال تجربه و اجرای برنامه‌های مشترک علمی و بین‌المللی تبادل نظر کردند.
 

آدرس کوتاه :